top of page
jäkälä_1.JPG

Huom! Ratatiedot saattavat muuttua. Tarkista mallikartat tapahtumapaikalla.
Note! Track information may change. Check the map sample at the venue.

1. Tapahtuma sprintti Koria

Perus sprinttisuunnistusta tai korttelisuunnistusta.

Sprintin ohjeajoista ei tietoa, eikä niitä edes ole yritetty tavoitella ratoja suunniteltassa. Nauti koko rahan edestä jos et ehdi maaliin 15 minuutissa.

1. Event Sprint Koria  


Basic sprint orienteering or block orienteering.
There is no hint of sprint winning times, and no attempt has even been made to aim for them when planning the tracks. Enjoy all the money if you don't make it to the finish line in 15 minutes.

 

Opastus  / driving directions: Tie 364 (Koriantie Korian keskusta), Kallioniemi tanssilava
Navigaattoriosoite / navigation: Tanssilavantie, Kouvola

HUOM! KATSO ALLA OLEVAT KUVAT
NOTE! SEE THE PICTURES BELOW

Tanssilavantiellä on vesijohtotyömaa ja liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Esim. Google Maps ei vielä näytä alueen uusia teitä. Ajo Korian Kallioniemen tanssilavalle eli pysäköintipaikalle menee tätä kuvassa näkyvää tietä pitkin. K-pisteelle kuljetaan myös tästä eli kuvassa oikealla näkyvää sepelipintaista pyörätietä pitkin. Tilanne paikalla näyttää muuttuvan päivittän. Nämä kuvat on otettu 6.5. ja tapahtumapäivänä näkymä, liikennemerkit yms. saattavat poiketa.

AUTON ALLE JÄÄMINEN ON KIELLETTY!


There is a waterworks site on the road to Tanssilava and the traffic arrangements have changed. For example, Google Maps does not yet show the new roads in the area. The drive to the Korian Kallioniemi dance stage, i.e. the parking lot, goes along the road shown in the picture. The K-point  also be reached from here, i.e. along the wreath-surfaced bike path shown on the right in the picture. The situation on the spot seems to be changing daily. These pictures were taken on 6.5. and on the day of the event, the view, road signs, etc. may differ.

DO NOT GET UNDER A CAR

Kaikkien karttojen koko on A4. All map size is A4.

A-rata 3,4 km (noin 4 km lyhintä mahdollista reittiä pitkin).
mallikartta / map sample

B-rata 2,6 km (noin 3,2 km lyhyintä mahdollista reittiä pitkin).
mallikartta / map sample

C-rata 1,7 km (noin 2 km lyhyintä mahdollista reittiä pitkin).
mallikartta / map sample

D-rata 1,3 km (noin 1,7 km lyhyintä mahdollista reittiä pitkin).

mallikartta / map sample

Alueen läpi kulkevat vilkasliikenteisemmät tiet ja kadut on merkitty kielletyiksi ja niiden ylittäminen on sallittu vain karttaan merkityistä kohdista, katso alla oleva kuva. Kielletyksi merkityn kadun reunoilla olevilla jalkakäytävillä saa liikkua. Ylityspaikkoja ei ole merkitty maastoon. Käytännössä näissä paikoissa on suojatie. Tapahtuma on arki-iltana ja varsinkin kauppojen lähellä on paljon autoliikennettä.
Varo autoja! Jokainen suunnistaa omalla vastuullaan ja noudattaa liikennesääntöjä liikkuessaan kaduilla.

Busiest streets passing through the area are marked as prohibited and crossing them is only allowed at the points marked on the map, see the picture below. You can run on the sidewalks at the edges of the street marked as prohibited. Crossing places are not marked on the terrain. In practice, there is a crosswalk in these places. The event is on a weekday evening and there is a lot of car traffic, especially near the shops.
Watch out for cars! Everyone runs on their own responsibility and follows the traffic rules when moving on the streets.

sow_ohjesuojatie1.jpg

Yllä sama paikka kartassa ja kuvattuna. Huomaa, että suojateiden ajoratamaalaukset ovat kuluneet lähes kokonaan pois. Varovaisuutta katujen ylityksissä!

Above is the same place on the map and in photo. Please note that the roadway paintings of the zebra crossings have almost completely worn off. Be careful when crossing streets!

bottom of page