top of page
kataja_2.JPG

Huom! Ratatiedot saattavat muuttua. Tarkista mallikartat tapahtumapaikalla.
Note! Track information may change. Check the map sample at the venue.

2. Tapahtuma keskimatka Pöllömäki

Keskimatka. Käytetty alue on pienehkö, joten radat pyörivät pienellä alueella. Polkujen vähäisyydestä johtuen D-radalle on tehty lyhyt viitoitus. D-rata on silti keskimääräistä vaikeampi. Suosittelemme kysymään neuvoja ennen suoristusta, jos epäilet oman taitotason riittävyyttä.

Kaikkien karttojen koko on A4.

2. Event middle distance Pöllömäki


Middle distance. The used area is small, so the tracks run in a small area. Due to the small number of paths, a short taped route has been made for the D track. The D track is still more difficult than average. We recommend asking for advice before start if you doubt your own skill level.

Size of all maps are A4.

Opastus  / driving directions: Tie 359 (Anjalantie) Ummeljoki

Navigaattoriosoite / navigation: Kurjenniementie 52, Kouvola

​A-rata 4,8 km.

mallikartta / map sample

B-rata 3,4 km.
mallikartta / map sample

C-rata 2,6 km
mallikartta / map sample

D-rata 2,0 km

mallikartta / map sample

Pöllömäen kartanpäivittäjä luovutti. Kartta on päivitetty jo kahteen otteeseen tänä keväänä, ja maastossa on jälleen hakkuukone. Tällä kertaa alueen halkovaa sähkölinjaa on levennetty molemmin puolin. Ei vaikuta ratoihin eikä käytännössä suunnistamiseen. Ja vaikka vaikuttaisi - kartat on jo tulostettu. Tutustu tapahtumapaikalla mallikarttojen ohessa olevaan karttakuvaan.

pollopaiv_1
bottom of page