top of page

ILMOITTAUTUMINEN
REGISTRATION

Pitääkö ilmoittautua etukäteen?

Jos olet Kouvolan-Sanomien iltarastien tai Keskilaakso-Rastien aktiivikävijä, ilmoittautuminen etukäteen ei ole välttämätöntä.


Jotta osaamme varata karttoja, on suositeltavaa, että ilmoitat etukäteen tulostasi ja valitsemasi radan
13.5.2023 klo 23:59 mennessä, jos:
● Tulet suunnistamaan muualta kuin Kouvolasta, tai
● Et ole vakituinen Kouvolan alueen iltarastikävijä, tai
● Tuot mukanasi 10 kaveriasi tutustumaan suunnistukseen, tai
● Olet ulkomaalainen, tai
● Haluat ehdottomasti olla 100 % varma, että sinulle on aivan varmasti varattu juuri se tietty kartta.


Ilmoittautuminen ei ole sitova.

Huomaa, palkintojen voittamisen ehtona on se, että suunnistat joka päivä saman ratavaihtoehdon. Katso lisää tietoja täältä.

Tästä linkistä ilmoittautumaan


Do I have to do registration in advance?


If you are an active visitor of Kouvolan Sanomien open courses events or Keskilaakso-Rastit open course events, it is not necessary to register in advance.


In order for us to be able to reserve maps, it is recommended that you notify us in advance of your arrival and your choice of track 13.5.2023 23:59 at the latest, especially if:
● You will be come from somewhere out of Kouvola, or
● You are not a regular open course visitor of the Kouvola area, or
● You bring 10 of your friends with you to get to know orienteering, or
● You are a foreigner, or
● You definitely want to be 100 % sure that you have been reserved exactly that particular map.

Registration is not binding.

Please note, to win the prize you must run the same track option every day. See more information here.

Registration link

bottom of page