top of page

INFO

Sivuja päivitetty / last update 28.5.2023


Mitä?
Kolme iltarastitapahtumaa: sprintti, keskimatka ja pitkämatka peräkkäisinä päivinä.

 

SAKKI O WEEK on matalan kynnyksen tapahtuma. Vaikka et olisi koskaan osallistunut rastiviikoille, kilpailuihin tms. olet silti tervetullut. Aiempi kokemus suunnistuksesta ei ole välttämätöntä - toki se on eduksi. Järjestäjät pyrkivät neuvomaan lajin aloittelijoita tapahtumapaikalla niin paljon kuin ehtivät, mutta tietenkin olosuhteiden sallimissa rajoissa.
 

What?
Three open course events: sprint, middle distance and long distance on consecutive days.

 

SAKKI O WEEK is a low-threshold event. Even if you've never participated in orienteering weeks, competitions, etc., you're still welcome. Previous experience in orienteering is not necessary - of course it is an advantage. The organizers try to advise the beginners as much as they can, but of course within the limits allowed by the circumstances.


Missä?
Kouvolan Sanomien iltarasteilla ja Keskilaakso-Rasteilla Kouvolassa. Tarkemmat sijaintitiedot, opastukset ja navigaattoriohjeet ovat Tapahtumat/Events -sivulla.

Lisätietoa Keskilaakso-Rasteista ja Kouvolan Sanomien iltarasteista tästä linkistä.

Where?
At open courses of Kouvolan Sanomien iltarastit events and Keskilaakso-Rastit events in Kouvola. More detailed location information, navigator instructions are on the Tapahtumat/Events page.

More information about Keskilaakso-Rastit and Kouvola Sanomien iltarastit events from this link.


Milloin?
23.-25. 5. 2023. (tiistai-keskiviikko-torstai)
 

When?
23.-25. 5. 2023. (tuesday-wednesday-thursday)


Millaiset radat?

Normaali iltarastiratavalikoima. A-, B-, C- ja D-radat. Ratapituudet 10 km - 1 km. Kartat, maasto- ja ratakuvaukset ovat Tapahtumat/Events-sivulla.
 

What kind of tracks?

Normal open course selections. A, B, C and D tracks. Track lengths 10 km - 1 km. Maps, terrain and track descriptions are on Tapahtumat/Events-site.


Mitä maksaa?
Aikuisilta käteisellä maksettaessa hinta on 10 € / yksi päivä (ei 8 €), muuten normaalit iltarastimaksut ja -maksutavat. Tarkemmat hintatiedot täältä.

Jos sinulla ei ole kausikorttia, liikuntaseteleitä, e-passia (tai vastaavaa) tai et maksa osallistumistasi firmalaskutuksen kautta, suosittelemme suorittamaan karttamaksun Rastilippu-palvelun kautta. Linkki Rastilippuun.

Pyydämme välttämään käteisen rahan käyttöä.

What does it cost?
For adults, a cash payment is 10 € / one event (not 8 €), otherwise normal open course fees and payment methods. More detailed price information here (only in finnish).

If you don't have a season ticket, exercise vouchers, e-pass (or similar) or you don't pay for your participation via company charge, we recommend to do the paying via the Rastilippu service. From this link to Rastilippu.

Please, avoid using cash.Lähtöajat.

Vapaat lähtöajat välillä 16:30-18:30.

Starting times.
Free starting times between 16:30 and 18:30.
 


Onko muita sääntöjä?
Noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja iltarastikäytäntöjä. Ensimmäinen tapahtuma on sprinttiä. Huomioi sprintin kielletyt kohteet.

Are there any other rules?
We follow orienteering sport rules and open practices of open course events. The first event is a sprint. Pay attention to the forbidden items of the sprint.Pitääkö ilmoittautua etukäteen?
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen tästä linkistä.
 

Do I have to register in advance?

More detailed instructions for registration from this link.


 

Missä tulokset ovat?
Tapahtumakohtaiset tulokset tulevat iltarastisivulle, kuten tavallisestikin.

Kolmesta tapahtumasta lasketaan yhteistulokset, jotka julkaistaan näillä sivuilla.
Kaikki suunnistajat käyttävät emit-kortteja. Suunnistaja vastaa siitä, että emit-kortti toimii. Tarkistusliuskat eivät ole käytössä.

Täältä linkit tuloksiin.

Where are the results?
The results of single event will be located on the website of the Kouvolan iltarastit open course page, as in usual.

The overall results will be published on these pages. The orienteerer is responsible for making sure that the emit card works. The check strips are not in use.
All orienteers use emit-cards.

Here are links to results.

info_1.jpg
palkinnot_fin
palkinnt_eng

Onko palkintoja?
Kyllä on.
Voittaaksesi palkintoja, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

● Osallistut jokaiseen kolmeen tapahtumaan.
● Suunnistat joka päivä saman ratavaihtoehdon. Siis esim. tiistaina B, keskiviikkona B ja torstaina B.
● Suunnistat omalla nimelläsi.
● Sinulle otetaan aika (et keskeytä, etkä saa hylättyä tulosta).
● Nimesi saa julkaista lehdessä.

Are there any prizes?
Yes there is.
To win p
rizes, you must meet the following conditions:
● You participate in every three events.
● You run the same track in every day. That is, for example, Tuesday B track, Wednesday B track and Thursday B track.
● You use your own name when log in.
● Time will be taken for you (you don't get DNF or you are not be disqualified).
● You give permission to your name published in the local newspaper.

Palkinnot:

Palkittavien nimet julkaistaan tulossivulla.

Prizes:
The names of the awardees will be published on the results page.

info_11.jpg

Entä jos haluan suunnistaa eri radan eri päivinä?
Voit tehdä niin, mutta silloin et voi voittaa palkintoja.
Huom. Jos olet suunnistanut esim. tiistaina ja keskiviikkona B-radat ja haluaisitkin suunnistaa torstaina C-radan, voit tehdä niin, että suunnistat torstaina ensin B-radan ja sitten C-radan. Näin sinulla säilyy mahdollisuus palkintoihin.

 

 

What if I want to run a different course on different days?

You can do that, but then you won't be able to win any prizes.

Note! If you have run e.g. the B-courses on Tuesday and Wednesday and would like to run the C-course on Thursday, you can do this by first runing the B-course and then the C-course on Thursday. That way, you can still win prizes.

Miksi pitää osallistua joka päivä samalle radalle?

Siksi, että SAKKI O WEEKin säännöt sanovat niin.

Why do I have to participate in the same track every day?

Because the rules of SAKKI O WEEK say so.

Mistä tiedän mille radalle pitää/kannattaa/uskaltaa osallistua?

Kaikkien kolmen päivän kaikki ratavaihtoehdot julkaistaan etukäteen näillä sivuilla, ja voit tehdä valintasi rauhassa etukäteen ennen ensimmäistä tapahtumaa.
Tästä linkistä ratatietoihin.

How do I know which track I should/dare to participate in?

All track options for all three days are published in advance this website. You can make your choice in advance before the first event.

Link to track info.

Onko pakko osallistua?

Ei ole pakko osallistua, mutta jos suunnistat kaikki kolme SAKKI O WEEKin iltarastitapahtumaa ja täytät myös palkintojen saamisen ehdot, sinulle lasketaan automaattisesti yhteistulos. Palkintoa ei ole pakko ottaa vastaan.

Do you have to participate?

You don't have to participate, but if you run all three SAKKI O WEEK's open course events and you also meet the conditions for receiving the prizes, you will automatically be calculated the combined result. You don't have to accept the award.


Kuka on järjestäjä?

Järjestäjä on team-Sakki apulaisineen ja tapahtuma toteutetaan normaaleina Kouvolan Sanomien iltarastien ja Keskilaakso-Rastien iltarastitapahtumina.

Who is the organizer?
The organizer is team-Sakki and their assistants, and the event will be carried out as the normal Kouvolan Sanomien open course  and Keskilaakso-Rastit open couser events.

Mikä juttu tämä SAKKI O WEEK oikein on?
SAKKI O WEEK on hauska iltarastitapahtuma, johon ei kannata ottaa mukaan tiukkaa pipoa. Yllätyksiin kannattaa varautua, sillä saattaa olla jotain, jota olemme jättäneet vahingossa tai tarkoituksella kertomatta.


Osallistuminen omalla vastuulla. Tervetuloa!

What exactly is this SAKKI O WEEK?
SAKKI O WEEK is a fun open course event, take it with a grain of salt. You should be prepared for surprises, because there might be something that we have accidentally or intentionally left untold.


Participation at your own risk. Welcome!

Smiley
bottom of page