top of page

KURENOJA

MAASTOESITTELY

Kurenoja

Yhdistelmä Mustahaikulan ja Värälän kartoista joiden välissä noin 25 ha uutta kartoitettua maastoa.

Normaalia kymenlaaksolaista talousmetsää. Kartan keskivaiheilla on erittäin rehevää maastopohjaa, joka näin keväällä on vielä kohtuullisesti kuljettavissa kun heinäkasvit eivät ole päässeet täyteen mittaansa. Maastossa on useita pieniä ja laajoja hakkuita ja taimikoita.

Pohjoisosassa on nopeakulkuista kangasmaastoa.

Alueella kulkee usean voimalinjan leveä johtoaukea, joka on paikoin täysin kulkukelvotonta. Linjojen vesakoita on raivattu ja maassa on paksulti risuja niiden alla teräviä ohuita kantoja. Näitä alueita kannattaa välttää.

sow_malli4.JPG
bottom of page