top of page

PÖLLÖMÄKI

MAASTOESITTELY

Uusi kartta, jonka maastotyöt on tehty kesällä 2022. Kartoittaja on Jukka Sakki.

Tyypillistä kymenlaaksolaista talousmetsää, jossa on useita eri puuston kasvatusvaiheita. Korkeuseroiltaan ja maastonmuodoiltaan varsin loivapiirteinen. Kangasmaastoa, jossa on myös umpitiheitä pusikoita sekä tietysti erilaisia harvennuksia (uusimmat tehty kartan valmistumisen jälkeen) ja hakkuita sekä rehevämpiä alueita.

Alue on rapakivimaastoa, joten kivien ja kumpareiden ero on häilyvä. Ne kivet, jotka ovat kokonaan tai lähes kokonaan sammaleen peitossa on kuvattu kumpareina.

pöllöm_ma_kumapreB.jpg

Kumpare - ei kivi


Paikoin kiviä on niin paljon, että ne on pitänyt kuvata kartalle kiviryhminä ja useina vierekkäisinä kiviryhminä. Kivikuvauksen alarajana on n. 120 cm. Maastossa on runsaasti kiviä, jotka ovat juuri ja juuri tämän rajan alapuolella ja niitä ei siis ole kartassa.

pööllöm_ma_kivieikartassaB.jpg

Kivi, joka ei ole kartalla.

Tiheillä kivialueilla on kuvattu kartalle selvästi suurimmat kivet ja näiden välissä olevat kartoitusrajan ylittävät kivet kiviryhminä. Jos seassa on paljon kiviä, jotka jäävät rajan alapuolelle ne on kuvattu louhikkoina, kuten myös tässä tapauksessa yksittäiset rajan ylittävät kivet.Siellä täällä on pientä paljasta tai sammaleen peittämään kivipohjaa joka haittaa juoksemista. Nämä on kuvattu symbolilla 210 Kivikko. Maastossa on paljon kiviä, jotka ovat jääneet kartoitusrajan alapuolelle.

pöllö_ma_kivikko_1B.jpg

210 Kivikko

210_kivikkoh_fin.jpg
pöllöm_ma_kivikko_1B.jpg

Kiviä+louhikkoa+kiviryhmiä

Maaston erikoisuus on pienten kuoppien määrä. Mäkialueen Venäjän vastaisella puolella on paljon kaivettuja kuoppia, jotka ovat vanhoja poteroita. Ne ovat Ruotsin vallan ajalta ennen 1. Maailman sotaa. Paikoin isoja kaivettuja kuoppia on aivan vieri vieressä ja niitä ei ole kaikkia voinut kuvata kartalle. Maastossa on lisäksi paljon erikokoisia soran etsimisestä tulleilta koekuoppia. Suurimmat ovat kartalla, mutta paljon on pieniä kuoppia, joita ei ole kartalla. Pitkänomaiset kuopat, jotka sijaitsevat yleensä muutaman kuopan ryhmissä saattava olla myös pyyntikuoppia. Tuskin ne sentään desanteille varattuja hautoja ovat. Näistäkin vain suurimmat ja selvimmät ovat kartalla. Useiden kuoppien ryhmät on kuvattu symbolilla 113 Pienimuotoinen alua.

113_pienim_fin.jpg

Tervahaudat on merkitty symbolilla 530, joka on musta ympyrä. Tervahauta on pyöreä kuoppa, joka reunat ovat korkeammalla kuin ympäröivä maanpinta. Jossain tapauksissa kuopan reunassa erottu selvästi rännin eli tervan laskuaukon kohta.

530_tervahauta_fin.jpg

 

Ajourista on kartalle kuvattu ne, joissa erottuvat selvät traktorin renkaan tai telaketjun jäljet - TAI ura erottuu erittäin selvästi puuttomana kaistaleena, vaikka maanpinnassa ei enää näkyisikään jälkiä koneesta. Kaikki ajourat on kuvattu symbolilla 508 Ajoura. Keltaista väriä ei ole käytetty ajourien kuvaamiseen.

508_ajoura_fin.jpg
bottom of page